[personal profile] alex65off
Але ж з новым годам, шаноўныя сябры.  Хай расквітаюць нашы краіны, а кацап лэнд хай здохне.


Page generated Sep. 23rd, 2017 07:33 am
Powered by Dreamwidth Studios